Jak vyexportuji podklady pro mzdový program?

Rozklikněte sekci TISK A EXPORT, napravo nahoře vyberte záložku Export a po jejím zobrazení je na pravé straně položka Nastavení exportu. Zde klikněte na symbol oka čímž zobrazíte detailní nastavení exportu.

Pro nastavení exportu je potřeba vybrat za seznamu Váš mzdový program.

Pod výběrem programu si zatrhnete položky, které budete chtít exportovat. Čísla pro jednotlivé položky najdete v návodu pro Váš mzdový program nebo Vám je sdělí jejich podpora. Tato čísla odpovídají číslům mzdových složek ve mzdovém programu, do kterých mají být naimportovány. U některých mzdových programů, které jsou v seznamu, jsou po jeho vybrání a stisknutí tlačítka Výchozí hodnoty již Vámi nadefinována čísla mzdových složek.

Pro samotný export rozklikněte sekci Výkazy

a označte zaměstnance kterým chcete vytisknout výkaz.

Klikněte na tlačítko Exportovat

a stáhněte vyexportovaný soubor do počítače.