Po první aktivaci je HR modul přístupný pouze administrátorům, kteří mají právo na „Administraci práv“.


Umožnit přístup do HR modulu dalším uživatelům systému je možné v nastavení práv


Práva jsou rozšířena o další sekci „HR modul“ a v ní je u každého uživatele možné definovat, zda bude moci v HR modulu dělat nastavení a také zda bude moci data pouze vidět nebo i zadávat.Nastavení stále reflektuje i nastavení provozů v pravém sloupci. Pokud bude mít uživatel zakázány všechny provozy a v nastavení HR modulu bude mít povolen do všech agend zápis nebo náhled, tak žádná data ostatních zaměstnanců neuvidí. Aby mohl vidět data i ostatních zaměstnanců, musí mít povolen náhled nebo zápis na konkrétní provoz. Pokud bude mít povolený náhled nebo zápis pouze na svou docházku, tak se pomocí práv na HR modul dá definovat, která svá data bude mít zaměstnanec přístupná (Majetek, dokumenty, hodnocení, sdílené atd.)


Nástěnka – možnost nahlížet (vidět grafy, termíny)


Zaměstnanci – možnost nahlížet / zapisovat údaje do podrobné karty klienta


Dokumenty – možnost nahlížet/ zapisovat údaje o různých smlouvách, dokumentech atd. 


Majetek – možnost nahlížet / zapisovat údaje k majetku svěřenému zaměstnanci


Hodnocení zaměstnanců – možnost nahlížet / zapisovat data z hodnotících pohovorů, které zaměstnanec absolvoval. 


Sdílené – možnost nahlížet / zapisovat (vkládat) data do dokumentů, které jsou společné pro všechny zaměstnance (různé interní směrnice, pokyny, návody atp.)


Nastavení HR modulu – možnost zapisovat umožňuje uživateli dělat podrobné nastavení HR modulu. Přidávat číselníky a hodnoty a upravovat stávající šablony. 

 

Pokud chcete svým zaměstnancům dát možnost vidět smlouvy, majetek, hodnocení, sdílené dokumenty, dejte jim pouze možnost náhled. Vedoucí pracovník, který může vkládat smlouvy, svěřený majetek, hodnocení a nahrávat sdílené dokumenty, by měl mít právo zápisu do dané agendy.