Modul schvalování nepřítomnosti umožňuje zaměstnancům plánovat svou nepřítomnost v zaměstnaní a zadávat požadavky na nepřítomnost svým nadřízeným. Vedoucí pracovníci mají následně dokonalý přehled o plánované nepřítomnosti vlastního týmu, za který jsou zodpovědní a také přímo v systému schvalují nebo zamítají tyto požadavky.

Všechny nepřítomnosti, které chcete plánovat a schvalovat nastavíte v sekci Nastavení v levém panelu.

Zde najdete seznam výjimek (Podrobný popis výjimek – najdete v části „Jak přidám vlastní vyjímku a nastavím ji jako přerušení na čtečce“). Na výjimku, kterou chcete plánovat najedete myší a zvolíte možnost Upravit.

V detailu výjimky zakliknete volbu Plánovat výjimku. Pokud požadujete, aby uživatel, který má právo na schvalování nepřítomností v daném provozu, tuto výjimku schvaloval, zakliknete také volbu Vyžadovat schválení a nastavení uložíte.

Vlastní plánování a schvalování nepřítomnosti provedete v sekci Nepřítomnost v levém panelu.

Dostanete se do svého kalendáře.


Kliknutím do konkrétního dne vyvoláte nabídku na zadání požadavku na nepřítomnost.

V seznamu vyberete plánovanou nepřítomnost a vyberete období, poté zvolíte možnost Uložit.

V případě, že do kolonky k tomu určené napíšete i poznámku, tak se tato poznámka zobrazí v detailu výjimky na měsíčním výkazu zaměstnance. 


V kalendáři pak vidíte nepřítomnost buď vyplněnou plnou barvou, která znamená, že Váš požadavek byl už schválen vedoucím. Pokud je barva šrafovaná, tak je požadavek ve stavu "Čeká na schválení".

Pod kalendářem uvidíte přehled svých požadavků spolu a také vidíte, v jakém stavu požadavek je.

Pokud se spletete, tak požadavek, který ještě není schválený Vaším nadřízeným, můžete zrušit. Stačí v přehledu na něj najet myší a zvolit symbol kontejneru. Tím se požadavek zruší a vedoucí o tom dostane informaci. 

Vedoucí provozu (uživatel, který má právo na schvalování nepřítomností v daném provozu) má v sekci Nepřítomnost záložku Zaměstnanci, kde vidí všechny požadavky zaměstnanců a v kalendáři vidí graficky všechny nepřítomnosti zaměstnanců v jeho provozu.

Když mu přijde nový požadavek, vedoucí provozu na základě těchto informací rozhodne, zda zaměstnanci nepřítomnost schválí či zamítne. Pokud se vedoucí rozhodne požadavek zamítnout, musí zadat důvod zamítnutí. Důvod se následně zobrazí danému zaměstnanci v detailu požadavku.

Pozn. Schvalovat nepřítomnost jde dvojím způsobem. Jedna varianta je kliknout na symbol oka v seznamu požadavků. Druhou variantou je kliknout na požadavek přímo v kalendáři a otevře se stejné okno pro schválení požadavku. 


Jakmile vedoucí rozhodne, zaměstnanci přijde opět upozornění, zda nepřítomnost byla schválena, či zamítnuta.

Všechna upozornění si můžete nastavit v sekci Nastavení v levém panelu na pravé straně v části Obecná nastavení.

Každá notifikace se dá nastavit jako připomínka, nebo e-mail.

Upozornění s žádostí o schválení nepřítomnosti přijde pouze osobě,
která má právo na schvalování nepřítomností v daném provozu. Pokud administrátor práv nemá současně právo na schvalování nepřítomností v daném provozu , tak žádné upozornění neobdrží.

Připomínka se přihlášenému zaměstnanci zobrazí po přihlášení do programu u jeho jména.