Rozklikněte sekci Výkazy, klikněte na symbol oka u zaměstnance, kterému chcete spravovat docházku.

Otevřete si detail dne, kde chcete přiřadit zaměstnanci přesčas.

Nyní máte 2 možnosti, jak zadat zaměstnanci přesčas a to:

  • Klikněte na Upravit v kolonce souhrn, tady můžete upravit počet odpracovaných hodin a přesčasů včetně příplatků za svátky, noční a víkendy.
  • Klikněte na Upravit při popise směny, pak zadejte dobu směny bez přesčasu. Následně zvolte Přidat směnu, z nabídky vyberte Přesčas a zadejte dobu po kterou zaměstnanec pracoval přesčas.