Jak správně zaznamenávat docházku na čtečce?

Změněno dne Fri, 25 Sep 2020 v 01:28 PM

Vždy, když zaměstnanec má nějaké přerušení (lékař, služební cesta atd.), tak v případě odchodu z pracoviště např. k lékaři nezadávám Odchod, ale zadám Lékař, taktéž při návratu od lékaře nezadávám na čtečce Příchod, ale Lékař. Program automaticky spočítá čas strávený u lékaře. Při odchodu z práce si již normálně zadávám Odchod.

Další variantou je, že zaměstnanec ráno nejde do práce a jde rovnou k lékaři a do práce přijde později. Při příchodu do práce na čtečce nezadává Příchod, ale Lékař. Program automaticky spočítá dobu strávenou u lékaře. Toto dopočítání funguje pouze u pevné směny. U pružné směny program dopočítá dobu strávenou u lékaře pouze tehdy, když je u ní zadána základní pracovní doba. V případě, že nebude zadána základní pracovní doba, program bude při výpočtu zohledňovat denní fond.

Opačnou variantou je, že zaměstnanec ráno přijde do práce a odpoledne odchází k lékaři a už se do práce nevrátí. Při odchodu z práce na čtečce nezadává Odchod, ale Lékař, program poté dopočítá dobu strávenou u lékaře stejným způsobem jako u předchozího příkladu.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit