Vždy, když zaměstnanec má nějaké přerušení (lékař, služební cesta atd.), tak v případě odchodu z pracoviště např. k lékaři nezadávám Odchod, ale zadám Lékař, taktéž při návratu od lékaře nezadávám na čtečce Příchod, ale Lékař. Program automaticky spočítá čas strávený u lékaře. Při odchodu z práce si již normálně zadávám Odchod.

Další variantou je, že zaměstnanec ráno nejde do práce a jde rovnou k lékaři a do práce přijde později. Při příchodu do práce na čtečce nezadává Příchod, ale Lékař. Program automaticky spočítá dobu strávenou u lékaře. Toto dopočítání funguje pouze u pevné směny. U pružné směny program dopočítá dobu strávenou u lékaře pouze tehdy, když je u ní zadána základní pracovní doba. V případě, že nebude zadána základní pracovní doba, program bude při výpočtu zohledňovat denní fond.

Opačnou variantou je, že zaměstnanec ráno přijde do práce a odpoledne odchází k lékaři a už se do práce nevrátí. Při odchodu z práce na čtečce nezadává Odchod, ale Lékař, program poté dopočítá dobu strávenou u lékaře stejným způsobem jako u předchozího příkladu.