Jak uzavřít výkaz?

Změněno dne Mon, 26 Sep 2022 v 05:11 PM

V okamžiku, kdy uživatel s právem zápisu na daný provoz a s právem na potvrzování výkazů (nebo zaměstnanec s právem editovat svou docházku) ukončí práci na výkazu, tak může dát tlačítko Potvrdit. Tuto možnost zvolíte tak, že najedete na konkrétní výkaz a nabídne se Vám daná možnost. V okamžiku, kdy je výkaz potvrzený, už na něm nejdou dělat úpravy. Jediná možnost následné editace je v případě, že uživatel s právem zápisu na daný provoz zruší potvrzení. Do výkazu se už také nenačítají aktuální data z docházkové čtečky.

V případě, že uživatel s právem zápisu na daný provoz a s právem na orazítkování výkazů chce potvrzení zrušit, tak musí výkaz otevřít a nahoře ve výkazu má možnost Zrušit potvrzení. Pro přehlednost je tlačítko Zrušit potvrzení červeně zvýrazněné.

Volba Orazítkovat je pro uživatele s právem zápisu a na daný provoz a právem na orazítkování provozů, možností dát razítko, že výkaz je zkontrolován. Toto razítko může sloužit například mzdové účetní jako informace, že už jsou výkazy připravené a může je exportovat do mzdového programu.

Zrušit orazítkování může pouze uživatel s právem zápisu na daný provoz, aby vedoucí pracovník mohl provést ještě následné korekce. Opět je tlačítko pro přehlednost červeně zvýrazněné.

Tlačítko Exportovat umožní stáhnutí exportního souboru pro mzdový program . Viz. sekce: Jak vyexportuji podklady pro mzdový program.

Jestliže mám výkaz potvrzený, orazítkovaný nebo exportovaný, vidím daný příznak (příznaky) vedle každého výkazu.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit