V okamžiku, kdy uživatel s právem zápisu na daný provoz a s právem na potvrzování výkazů (nebo zaměstnanec s právem editovat svou docházku) ukončí práci na výkazu, tak může dát tlačítko Potvrdit. Tuto možnost zvolíte tak, že najedete na konkrétní výkaz a nabídne se Vám daná možnost. V okamžiku, kdy je výkaz potvrzený, už na něm nejdou dělat úpravy. Jediná možnost následné editace je v případě, že uživatel s právem zápisu na daný provoz zruší potvrzení. Do výkazu se už také nenačítají aktuální data z docházkové čtečky.

V případě, že uživatel s právem zápisu na daný provoz a s právem na orazítkování výkazů chce potvrzení zrušit, tak musí výkaz otevřít a nahoře ve výkazu má možnost Zrušit potvrzení. Pro přehlednost je tlačítko Zrušit potvrzení červeně zvýrazněné.

Volba Orazítkovat je pro uživatele s právem zápisu a na daný provoz a právem na orazítkování provozů, možností dát razítko, že výkaz je zkontrolován. Toto razítko může sloužit například mzdové účetní jako informace, že už jsou výkazy připravené a může je exportovat do mzdového programu.

Zrušit orazítkování může pouze uživatel s právem zápisu na daný provoz, aby vedoucí pracovník mohl provést ještě následné korekce. Opět je tlačítko pro přehlednost červeně zvýrazněné.

Tlačítko Exportovat umožní stáhnutí exportního souboru pro mzdový program . Viz. sekce: Jak vyexportuji podklady pro mzdový program.

Jestliže mám výkaz potvrzený, orazítkovaný nebo exportovaný, vidím daný příznak (příznaky) vedle každého výkazu.