Jak na export do mzdového systému PAMICA?

Změněno dne Thu, 24 Feb 2022 v 03:14 PM

Základní princip

Export do mzdového programu Pamica funguje následovně.

V Pamice máte založeného zaměstnance včetně úvazku a všech mzdových složek.

Alveno vytvoří měsíční výkaz docházky a z tohoto výkazu naplní jednotlivé mzdové složky, které máte v Pamice nadefinované.

A aby bylo možné toto naplnění mzdových složek, je potřeba záznam o zaměstnanci v Pamice mít správně napojený na záznam o zaměstnanci v Alvenu a stejně tak je potřeba mít na sebe napojené údaje z výkazu v Alvenu na jednotlivé mzdové složky v Pamice.

 

Napojení zaměstnance

Napojení zaměstnance z Alvena do Pamicy se provádí přes osobní číslo v Alvenu a číslo poměruv Pamice. 

V Alvenu si přes Provozy najděte zaměstnance, rozklikněte jej a na kartě Detail zaměstnance v sekci Základní údaje je položka Osobní číslo. Sem napište tu hodnotu, kterou máte u zaměstnance v Pamice v sekci PersonalistikaPracovní poměryČíslo pracovního poměru (POZOR – v Pamice v sekci Personalistika je u zaměstnance uvedeno i Osobní číslo, ale toto číslo není pro Alveno to správné).


ALVENO


PAMICA


Napojení mzdových složek

 

Dalším krokem je nastavení mzdových složek v Pamice a napárování informací z Alvena.

 

V Pamice klikněte na MzdyDefinice složek mezd. U všech složek mzdy, které budete chtít načíst z Alvena musíte doplnit kód, který bude shodný s Alvenem. Vzhledem k tomu, že v Pamice i v Alvenu je tento kód libovolně definovatelný, můžete zvolit cokoli. V rámci přehlednosti doporučujeme použít kódy podle Pamicy a tak například Osobní ohodnocení, které je standardně označené jako M06 bych i pro přenos z docházky označil kódem M06.


Stejně tak je potřeba si projít Mzdy – Definice složek nepřítomností a opět vyplnit patřičné kódy.


Jakmile máte všechny mzdové složky a složky nepřítomnosti nastavené v Pamice, přejděte do Alvena a přes Tisk a Export – záložka ExportNastavení exportu a v následující kartě si nahoře vyberte Stormware, vyberte mzdové složky a složky nepřítomnosti, které chcete do Pamicy přenášet a ke každé zadejte kód, který jste zadali do Pamicy.

Nyní máte napárované osoby i všechna data správně do Pamicy.Možnosti vedení docházky a vliv na nastavení Pamicy


V nastavení Pamicy máte dva zásadní způsoby, jakým u zaměstnance nastavit Rozvrh pracovní doby. Přes PersonalistikaPracovní poměry vyberte zaměstnance a u něj vybíráte mezi Rovnoměrným a Turnusovým režimem.

Toto nastavení má zásadní vliv na to, jak se bude Pamica dívat na data, která přijdou z Alvena.


Rovnoměrný rozvrh pracovní doby

Pokud zadáte rozvrh pracovní doby jako rovnoměrný, pak si Pamica při vytvoření mzdy pro zaměstnance vytvoří v záložce Úvazek rozpis, který je závazný a musí být přesně dodržen. Pokud tedy v tomto rozpisu máte na 1. pracovní den fond 8:00 hod., musí tento den z Alvena přijít odpracovaná doba přesně 8:00. Pokud tomu tak nebude, Pamica odmítne data načíst. 

Pokud v Alvenu ten den odpracuje zaměstnanec více, než těch 8 hodin, musí být to, co přesahuje oněch 8 hodin být označeno jako přesčas a pak výkaz Pamica přijme (dostane informaci 8:00 

+ přesčas).

Pokud v Alvenu ten den zaměstnanec odpracuje méně, než oněch 8 hodin, musíte mu chybějící čas doplnit Náhradním volnem (toto náhradní volno čerpá čas z přesčasů).

 

Shrnutí: Rovnoměrný rozvrh pracovní doby v Pamice vyžaduje, abyste měli v Alvenu u každého dne v políčku Saldo nulu a všechen čas odpracovaný nad rámec měsíčního fondu aby byl v Přesčasech

Při exportu do Pamicy se pak v Alvenu používá kolonka Přesčas proplacen pro zaplacení přesčasových hodin (v Alvenu v nastavení exportu označíte Přesčas proplacen a zadáte hodnotu M02, pokud nemáte změněno v Pamice).

 

Protože tento způsob exportu vyžaduje větší počet uživatelských zásahů do výkazů zaměstnanců, je možné použít druhý způsob evidence pracovní doby a v Pamice zvolit turnusový režim.


Turnusový režim

Pokud zadáte rozvrh pracovní doby jako turnusový, pak bude Pamica vyžadovat, abyste vytvořili a vybrali, v jakém turnusu bude zaměstnanec fungovat, aby si opět mohla vytvořit v sekci Mzdy – záložka Úvazek rozpis. Tento rozpis je ovšem pouze orientační a tak turnus může být vytvořen nulový. 

Turnus vytvoříte na kartě Pracovní poměr daného zaměstnance kliknutím na tlačítko „…“ 

I když je pak Úvazek vyplněn samými nulami, nevadí to. Úvazek je totiž při exportu naplněn reálnými daty z docházky.

 

Díky tomu, že Pamica v tomto případě nevyžaduje striktní rozpis pracovní doby, můžete exportovat docházku bez „dorovnání salda na samé nuly“, takže není potřeba provádět žádné ruční úpravy v Alvenu a při exportu jsou nuly v Úvazku nahrazeny reálnými daty z docházky. 

 

V Alvenu tak nebudete uznávat přesčasy ani nic dorovnávat náhradním volnem a můžete se orientovat podle salda (v sekci Přesčasy budete mít samé nuly a v Saldu budete mít rozdíl mezi plánovaným měsíčním fondem a tím, co zaměstnanec skutečně odpracoval ). Pokud budete chtít zaměstnanci proplatit přesčasové hodiny, v Alvenu je zapíšete do kolonky Saldo proplaceno a v nastavení exportu v Alvenu použijete kolonku Saldo proplaceno (v Alvenu v nastavení exportu označíte Saldo proplaceno a zadáte hodnotu M02, pokud nemáte změněno v Pamice).

 

Jeden zádrhel v tomto postupu ale je a bude od vás vyžadovat jednu úpravu na konci měsíce v Pamice. 

V turnusovém režimu dopředu Pamica neví, jaký bude fond zaměstnance na daný měsíc a tak vezme všechny hodiny, které z Alvena načte, sečte je a označí jako fond, což se pak projeví při špatném výpočtu náhrad za přesčasy. A toto je třeba opravit. Musíte vstoupit na kartu Úvazek a ručně upravit jeden nebo více dnů tak, aby součet všech hodin byl roven fondu.

 

Příklad pro názornější představu: 

Dejme tomu, že máme 23 pracovních dní a zaměstnance, který pracuje 8 hodin denně. Jeho měsíční fond tedy činí 184 hodin. Tento zaměstnanec odpracuje v pracovních dnech 1. – 29. přesně 8 hodin denně, 30. a 31. odpracuje 11 hodin, což činí 190 hodin za celý měsíc a tak má v Alvenu v kolonce saldo na konci měsíce 6 hodin. Těchto 6 hodin zapíšeme do kolonky Saldo proplaceno a dáme export.

Alveno pošle do Pamicy jednotlivé odpracované dny a informaci, že 6 hodin má být placených jako přesčas. 

Pamica si hodiny z jednotlivých dní zapíše na kartu Úvazek a protože zaměstnanec odpracoval 190 hodin, všech těchto 190 hodin bude sečteno u mzdy daného zaměstnance a do mzdové složky Přesčas k proplacení zapíše 6 hodin. 

Jak už bylo řečeno, nyní je nutný ruční zásah, protože je uveden fond pracovní ve výši 190 hodin, ale správně je 184 hodin a tato chyba na vliv na výpočet částky za přesčasy. 

Je potřeba sáhnout do některého dne a ubrat hodiny tak, aby celkový součet činil 184 hodin, což je ten správný měsíční fond daného zaměstnance.

 

Po této úpravě klikněte na Záznam – Přepočítat mzdy (nemusíte přepočet dělat po každém zaměstnanci, můžete všem upravit Úvazek a pak provést přepočet pro všechny) a již máte správně vypočtenu částku za přesčasové hodiny a vše je v pořádku.


Závěrečné shrnutí:

 

V Pamice můžete mít nastavený rozvrh pracovní doby jako rovnoměrný nebo turnusový.

 

Pokud nastavíte rovnoměrný rozvrh v Pamice, pak pro funkční export musíte v Alvenu u každého zaměstnance u každého dne mít všechen čas odpracovaný nad rámec denního fondu označen jako přesčas a případně chybějící čas nahrazen náhradním volnem.

 

Pokud nastavíte turnusový rozvrh v Pamice, nemusíte v Alvenu jednotlivé dny upravovat, všechen čas odpracovaný nad rámec denního fondu vám jde do salda a stačí vám pak úprava až v Pamice po naimportování celé docházky.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit