Rozklikněte sekci TISK A EXPORT, napravo nahoře vyberte záložku Export a po jejím zobrazení je na pravé straně položka Nastavení exportu. Zde klikněte na symbol oka čímž zobrazíte detailní nastavení exportu.

Pro nastavení exportu je potřeba vybrat z seznamu Váš mzdový program.

Pod výběrem programu si zatrhnete položky, které budete chtít exportovat. Čísla pro jednotlivé položky najdete v návodu pro Váš mzdový program nebo Vám je sdělí jejich podpora. Tato čísla odpovídají číslům mzdových složek ve mzdovém programu, do kterých mají být naimportovány. U některých mzdových programů, které jsou v seznamu, jsou po jeho vybrání a stisknutí tlačítka Výchozí hodnoty již Vámi nadefinována čísla mzdových složek.

Pro samotný export rozklikněte sekci Výkazy

a označte zaměstnance kterým chcete vytisknout výkaz.

Klikněte na tlačítko Exportovat

a stáhněte vyexportovaný soubor do počítače.