V tomto modulu můžete naplánovat směny Vašich zaměstnanců dopředu. Systém Alveno za Vás vyhodnotí a upozorní, pokud se plán neshodoval s realitou, tedy pokud docházka daného zaměstnance není v souladu s rozpisem směny.

Aby bylo možné používat u zaměstnanců rozpis směn, musejí mít nastavené pevné směny.

Aktivaci tohoto modulu provedete v sekci Nastavení, na pravé straně v části Povolené moduly.

Najeďte myší na tuto sekci a klikněte na symbol tužky, čímž se Vám zobrazí možnost upravit tuto sekci. V detailu pak zatrhněte u nabídky Rozpis směn volbu Povoleno.

Po aktivaci se Vám zobrazí v levém panelu nová sekce Rozpis směn

Uživatel, který má právo na náhled nebo na zápis rozpisů směn – zaměstnanci, má v sekci Rozpis směn záložku Zaměstnanci, kde vidí všechny zaměstnance ve svém provozu.

Pokud má právo náhledu nebo zápisu ve více provozech, tak na pravé straně obrazovky má filtr, ve kterém si může vyfiltrovat konkrétní provoz.

Uživateli s právem na zápis rozpisů směn – zaměstnanci se po kliknutí myší do konkrétního dne u zaměstnance zobrazí možnost přidat zaměstnanci směnu. V případě, že chcete zaměstnanci označit více dní, tak označte první den a poté držte levé tlačítko myši a tahem označte poslední den, na který mu chcete přiřadit směnu. Správnou směnu vybere v rozbalovacím menu.

Po zvolení směny svůj výběr uložíte.

Plánovat stejnou směnu lze i více zaměstnancům současně. Na levé straně v seznamu zakliknete buď všechny zaměstnance nebo pouze vybrané a poté zvolíte možnost Přidat směnu.

V rozbalovacím oknu vyberete konkrétní směnu a pod směnou vyberete buď jeden den, nebo zvolíte období, na které zaměstnancům chcete danou směnu přiřadit a dáte Uložit.

Můžete také zvolit variantu Výběr, kde se Vám zobrazí kalendář na daný měsíc a vy můžete klikáním zvolit pouze konkrétní dny, na které chcete jednomu či více zaměstnancům, danou směnu přiřadit.  


Po naplánování směn vidí vedoucí pracovník v přehledu směny zaměstnanců, které jsou barevně odlišeny pro lepší orientaci. V pravé horní části je navíc možnost Tisk, kdy si může vedoucí pracovník celý rozpis provozu vytisknout.

Zaměstnanci, kteří mají právo na náhled Rozpis směn – já, mohou vidět pouze svůj rozpis směn. Rozpisy směn ostatních zaměstnanců nevidí. Vlastní kalendář rozpisu je pouze k náhledu. V této sekci se nedá upravovat rozpis směn pro daného zaměstnance (sám si jej tedy nemá možnost upravit).

Naplánované směny můžete také zaměstnanci vymazat. V přehledu směn označíte jednoho nebo více zaměstnanců a zvolíte tlačítko Přidat směnu.

Aktivuje se Vám rozbalovací okno a v něm v seznamu směn vyberete možnost Nepracuje a zvolíte buď konkrétní den nebo výběr období.


Po uložení směna zmizí z rozpisu směn.

V případě, že zaměstnanec na svou směnu nenastoupil, případně přišel později než byl začátek jeho směny, nebo odešel dříve, než byl konec jeho směny, tak vedoucí pracovník vidí v rozpisu směn u takové směny značku vykřičníku v červeném trojúhelníku.

Kontrolu docházky vedoucí pracovník provede v sekci Výkazy, kde ve výkazu daného zaměstnance vidí znak nesplněného rozpisu směny a v detailu se může podívat na jeho skutečnou docházku.