Jak nastavit volitelné položky

Změněno dne Pá, 12 Duben v 8:29 DOPOLEDNE

Volitelné položky slouží rozšíření výkazu o další položky dle vašich potřeb, které chcete na výkazu využívat (např. chcete na výkazu u zaměstnance vidět políčko pro Prémie, Osobní ohodnocení, Srážky za soukromé km apod.).


Volitelná položka může být buď jen prostorem pro ruční zadávání hodnoty nebo ji Alveno může automaticky počítat (např. chcete mít automaticky vypočítán nárok na stravenky za měsíc).


Vlastní nastavení volitelných položek provedete kliknutím do sekce Nastavení v levém panelu. Zvolíte možnost Volitelné položky a tlačítkem + vytvoříte volitelnou položku.

Vyplníte název položky, pokud je tato položka časově omezená, tak vyplníte kolonku Platnost do a v seznamu zvolíte jednotku, ve které se položka má uvádět (např. kusy, hodiny, kilometry, koruny atd.). Zatržení možnosti Editovatelné zaměstnancem umožní zaměstnancům, kteří mají právo editovat svou docházku, vyplňovat ve výkazu tuto volitelnou položku. Pokud chcete, aby program tuto volitelnou položku automaticky počítal, tak zaklikněte možnost Automaticky počítat, poté zadáte minimální počet odpracovaných hodin za den a také maximální odpracovaný počet a program po odpracování této doby automaticky volitelnou položku zapíše do výkazu. Posledním nastavením je Počítat pro pracovní skupiny, kde si vyberte ty pracovní skupiny, kterých se daná výjimka týká (např. stravenky se počítají pouze pro zaměstnance, nikoli pro brigádníky).

Příklad : Potřebujeme pro zaměstnance nastavit systém tak, aby v případě odpracované doby do 3:59 nepočítal žádnou stravenky, v případě odpracované doby 4:00 - 11:59 hod. počítal stravenku 100,- Kč a v případě směny 12:00 hod. stravenku 130,- Kč.

V našem příkldě vytvoříme dvě volitelné položky, jedna se bude jmenovat Stravneka 100,- Kč a druhá Stravenka 130,- Kč a obě volitelné položky nastavíme podle obrázku níže.

Tip : Díky individuálnímu nastavení můžete nastavit např. pro různé pracovní skupiny zaměstnanců různou výši stravenek. Pro pracovní skupinu THP založíte volitelnou položku s názvem Stravenka 100,- Kč a pro pracovní skupinu Výroba volitelnou položku s názvem Stravenka 90,- Kč.
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit