Jak zadat zaměstnanci zkrácený úvazek

Změněno dne Wed, 16 Nov 2022 v 09:08 AM

OBSAH

Základní vysvětlení výpočtu

Počet hodin, které má zaměstnanec týdně odpracovat, určuje Alveno ze dvou hodnot a to Pracovní úvazek zadaný u zaměstnance a Součet hodin zadaných v Pracovní skupině.

Pracovní úvazek může nabývat hodnot 0,0001 - 1, přičemž hodnota 0,0001 znamená, že zaměstnanec musí odpracovat 0,01% hodin uvedených v Pracovní skupině, hodnota je znamená, že zaměstnanec musí odpracovat 100% hodin uvedených v Pracovní skupině.


Z výše uvedeného je zřejmé, že máte dvě možnosti, jak nastavit zkrácený úvazek a to buď nastavit Pracovní skupinu s plným počtem hodin a následně nastavit procenta v Pracovním úvazku anebo opačně - nastavit 100% v Pracovním úvazku a patřičné hodiny v Pracovní skupině.

Příklad : Chceme zaměstnanci nastavit poloviční pracovní úvazek. Buď můžeme zadat Pracovní úvazek na hodnotu 1 a pro zaměstnance vytvořit Pracovní skupinu s celkovým počtem 20 hodin (tím pádem po zaměstnanci chceme odpracovat 100% z 20 hodin týdně, což je 20 hodin) anebo nastavíme Pracovní úvazek na 0,5 a zaměstnance zařadíme do Pracovní skupiny s celkovým počtem 40 hodin (tím pádem po zaměstnanci chceme odpracovat 50% ze 40 hodin, což je 20 hodin).


Upozornění : Výše uvedené způsoby nesmíte kombinovat, protože by Alveno pracovalo se špatnými údaji (pokud nastavíte zaměstnanci Pracovní úvazek na 0,5 a zařadíte jej do Pracovní skupiny s celkovým počtem 20 hodin, pro Alveno je to informace, že zaměstnanec má odpracovat 50% z 20 hodin, tedy 10 hodin).


Zkrácený úvazek nastavený pomocí nastavení hodin v pracovní skupině

Tento způsob nastavení Alvena je sice pracnější, ale rozhodně doporučujeme jej používat.

U každého zaměstnance nechejte Pracovní úvazek na hodnotě 1 a požadované hodiny, které má zaměstnanec odpracovat, nastavte v Pracovní skupině.

Pracovní úvazek nastavujete přímo při zadávání nového zaměstnance. Jamile zadáte velikost Pracovního úvazku, nemůžete ji už měnit!


Následně pak vyberte pro zaměstnance patřičnou Pracovní skupinu se správným počtem hodin k odpracování a máte správně nastavený zkrácený úvazek.


Tip : Proč doporučujeme tento způsob nastavení zkráceného úvazku? Protože pro změnu velikosti Pracovního úvazku vám stačí zaměstnanci změnit Pracovní skupinu a to můžete udělat dokonce zpětně. V případě použití níže uvedeného druhého způsobu toto není možné.Zkrácený úvazek nastavený pomocí velikosti pracovního úvazku

Druhou možností je, že necháte zaměstnancům všem stejnou pracovní skupinu (která bude připravená pro plný pracovní úvazek) a patřičný počet hodin, které po nich požadujete odpracovat, určíte velikostí Pracovního úvazku (viz. obrázek výše ). 

Nevýhodou tohoto postupu je nemožnost velikost pracovního úvazku později měnit. Pokud budete u zaměstnance potřebovat časem změnit velikost úvazku, jedinou možností je stávající úvazek ukončit a založit nový.

A protože při ukončení úvazku jsou smazány i otisky prstů ze čteček a při založení nového úvazku musíte zaměstnanci otisky znovu nabrat, tento způsob nedoporučujeme.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit