Doporučujeme si při zakládání pracovní skupiny rozmyslet, jakým způsobem budete pracovat s hodinami, které zaměstnanec odpracuje navíc, oproti svému fondu pracovní doby.

V případě, že používáte pružnou pracovní dobu, tak všechen čas, který odpracujete nad nebo pod rámec svého fondu pracovní doby, jde do tzv. salda. Saldo je rozdíl skutečně odpracované doby, oproti tomu co zaměstnavatel očekával, že odpracuji (fondu pracovní doby). Příklad. Zaměstnanec má denně odpracovat 8 hodin. V práci je o půl hodiny déle, to znamená, že do salda jde hodnota +30 minut. Tuto hodnotu uvidíte na výkazu u každého dne.

Pokud zaměstnanec má denně odpracovat 8 hodin a jde o hodinu dříve, tak do salda jde hodnota -1:00 a na výkazu současně s touto hodnotou vidíte příznak upozorňující na záporné saldo v daném dni.

Celkovou hodnotu salda v daném měsíci vidíte v souhrnu výkazu. Pokud si v nastavení pracovní skupiny zatrhnete volbu Povolit přenos hodin mezi měsíci, tak se Vám hodnota salda z konce měsíce přesune do dalšího měsíce.

Upozorňujeme, že pokud využíváte saldo, nevkládejte do výkazu hodnotu Náhradní volno. Náhradní volno se odečítá z přesčasů a tím pádem by Vám hodnota salda nesouhlasila.

Pokud chcete zaměstnancům uznávat přesčasy, tak to můžete učinit dvojím způsobem. Program buď umí přesčas uznat automaticky (viz. Příplatky) nebo můžete čas, který je nad rámec fondu pracovní doby zaměstnance, uznat manuálně. V tom případě všechen čas, který je navíc se Vám opět ukáže jako saldo ve výkazu, viz. kapitola výše a vy můžete v detailu dne tuto vytvořenou směnu ručně opravit. Po najetí myší se aktivuje možnost Upravit, kterou zvolíte a poté můžete směnu opravit na klasických osm hodin a přes tlačítko Přidat směnu vyberete směnu Přesčas a napíšete čas od – do. Tím pádem bude zaměstnanci přidán přesčas v daném čase. 

Pokud má zaměstnanec přesčas, tak ve výkazu je tato hodnota u každého dne označena příznakem.

V souhrnu výkazu na pravé straně je kolonka Přesčasy, kde v hodnotě Celkem vidíte součet všech přesčasů v daném měsíci.
Na konci měsíce můžete souhrn výkazu upravit a do kolonky Proplacen zadáte, kolik hodin chcete zaměstnanci proplatit jako přesčas. Pokud mu neproplatíte všechny hodiny, tak zůstatek přesčasů se zaměstnanci převede do dalšího měsíce. Tuto hodnotu uvidíte v kolonce Převádí se. Pokud již některé přesčasy byly převedeny z předchozího měsíce, tak tuto hodnotu najdete v kolonce Převeden.

V případě, že uznáváte přesčasy, tak ve dnech, kdy zaměstnanec šel dříve, případně měl celý den volno, tak je na rozdíl od Salda naopak nutné zadat výjimku Náhradní volno. Tato výjimka naopak z uznaných přesčasů v kolonce Celkem tento čas odečte.

Upozornění: Nikdy nepoužívejte saldo nebo přesčas společně. Ideální je pracovat pouze s jednou hodnotou!