Přejděte do sekce Výkazy.

V levém panelu označte výkazy, které chcete editovat a klikněte na možnost Editace výkazů.

Zvolte jednu z možností.

  • Možnost Nastavit výkaz nastaví vybraným výkazům příznaky popsané v kapitole Jak uzavřít výkaz.
  • Možnost Hromadné zadání hodnot Vám umožní rychlou editaci hodnot, které se přenášejí do měsíčního souhrnu výkazu.
  • Poslední  možností je: Hromadné zadání volitelných položek. Tuto možnost zvolíte, pokud chcete zaměstnancům do souhrnu měsíčního výkazu uvádět některé specifické hodnoty, např. počet stravenek, srážky ze mzdy atd.

Nastavení volitelných položek

Vlastní nastavení volitelných položek provedete kliknutím do sekce Nastavení v levém panelu. Zvolíte možnost Volitelné položky a tlačítkem + vytvoříte volitelnou položku.

Vyplníte název položky, pokud je tato položka časově omezená, tak vyplníte kolonku Platnost do a v seznamu zvolíte jednotku, ve které se položka má uvádět. Zatržení možnosti Editovatelné zaměstnancem umožní zaměstnancům, kteří mají právo editovat svou docházku, vyplňovat ve výkazu tuto volitelnou položku. Pokud chcete, aby program tuto volitelnou položku automaticky počítal, tak zaklikněte možnost Automaticky počítat, poté zadáte minimální počet odpracovaných hodin za den a program po odpracování této doby automaticky volitelnou položku zapíše do výkazu.