V menu na levé straně je sekce Nastavení  a poté na pravé straně v dolní části sekce Čtečky. Když čtečka svítí červeně, znamená to, že nekomunikuje a neposílá data do programu Alveno.

U čteček DSi 200, DSi400, DSi 500/501/502, DSi600 a E-3 je nejčastější příčinou, že je u Vás na serveru zastavena služba IReMonitor. Kontaktujte správce Vaší počítačové sítě, aby tuto službu spustil. Návod na její spuštění najdete zde.

Když služba IReMonitor běží a čtečka svítí stále červeně, zkuste čtečku odpojit od elektrické sítě a nechte ji alespoň jednu minutu vypnutou. Poté čtečku připojte k síti.

Pokud se komunikace neobnoví, zkuste kontaktovat správce Vaší sítě, aby prověřil, zda je opravdu připojena k internetu, zda není IP adresa na této čtečce nějak blokovaná uvnitř Vaší sítě nějakým firewallem, atp.?  

V případě, že Vám žádný z výše uvedených kroků nepomůže, kontaktujte, prosím, technickou podporu Alveno.U docházkových čteček DSi700 není žádná služba IReMonitor instalována na Vašem serveru. Tato čtečka komunikuje do cloudu přímo. U ní opět můžete zkusit na minutu ji odpojit od elektrické sítě a poté znovu do sítě připojit.

Pokud se komunikace neobnoví, i v tomto případě zkuste kontaktovat správce Vaší sítě, aby prověřil, zda je opravdu připojena k internetu (čtečka DSi700 může být kromě kabelu k internetu připojena i přes WiFi), zda není IP adresa na této čtečce nějak blokovaná uvnitř Vaší sítě nějakým firewallem, atp.?

V případě, že Vám žádný z výše uvedených kroků nepomůže, kontaktujte, prosím, technickou podporu Alveno.