Pracovní skupinu změníte v detailu zaměstnance v části Pracovní skupiny.

Častou chybou je, že zvolíte pouze možnost Upravit

a následně zvolíte novou pracovní skupinu a datum od kterého má být zaměstnanec v této pracovní skupině zařazen. Následně se Vám zobrazí hláška: „Přiřazení na pracovní skupiny se na úvazku překrývají, nebo sahají mimo platnost úvazku“.

Důvod je ten, že v měsíčním výkazu už jsou nějaká data o docházce a možnost Upravit se dává pouze v případě, že v docházce nejsou žádná data.

Jednoduchou změnu pracovní skupiny uděláte tak, že zvolíte možnost Přidat

a následně zvolíte novou pracovní skupinu a datum od kterého má být zaměstnanec v této pracovní skupině zařazen a volbu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Po tomto kroku se u zaměstnance změní pracovní skupina a v detailu zaměstnance v části Pracovní skupiny vidíte novou pracovní skupinu a také historii, v jakých pracovních skupinách zaměstnanec pracoval.