Změna úvazku se provádí v detailu zaměstnance v části Úvazek. Po najetí myší se aktivuje možnost Upravit, kterou zvolíte.

V podrobnostech úvazku je část Pracovní úvazek a v ní vidíte hodnotu 1,0000. Tato hodnota znamená, že se jedná o plný úvazek. Pokud chcete mít poloviční úvazek, musí tam být hodnota 0,5, u čtvrtinového úvazku hodnota 0,25, atd.

Změnit už jednou zadanou hodnotu nelze! Okno je zašedlé.

 
Změnu musíte udělat tak, že stávající úvazek ukončíte. Zadáte datum ukončení k nějakému datu a volbu potvrdíte tlačítkem Ukončit. Poté bude stávající úvazek ukončen a vy můžete můžete vytvořit nový úvazek tlačítkem Přidat úvazek.

POZOR! Pokud budete chtít změnit úvazek zaměstnanci zpětně, program Vám zobrazí chybovou hlášku: „Nesmí existovat výkazy mimo platnost úvazku!“.

 
Tato informace znamená, že v měsíčním výkazu zaměstnance je ještě v následujících dnech po datu ke kterému chcete úvazek ukončit, evidovaná docházka. Pokud skutečně chcete úvazek zpětně změnit, musíte ve výkazu všechny směny vymazat a až poté Vám úvazek půjde ukončit. Poté co vytvoříte úvazek nový, budete muset do výkazu docházku doplnit ručně. Proto je ideální úvazek měnit vždy až od data v budoucnosti.

Jakmile stávající úvazek skutečně ukončíte a na kartě zaměstnance zvolíte možnost Přidat úvazek, tak se Vám zobrazí detail nového úvazku a Vy vyplníte všechny náležitosti, jako je Datum nástupu, Typ úvazku, Provoz a Pracovní skupina. Důležité je opět nezapomenout vyplnit pole Pracovní úvazek a zadat tam hodnotu 0,5! Vaši volbu potvrdíte tlačítkem Uložit.

 
Po uložení již na kartě zaměstnance uvidíte nový poloviční úvazek.

Vytvořit poloviční úvazek můžete i bez ukončování stávajícího pracovního úvazku a vytváření nového.


Stačí vytvořit novou pracovní skupinu a v části Upravit základní údaje vyplníte, že denní fond v této pracovní skupině je 4:00 hod. Poté co skupinu uložíte, tak do ní můžete všechny zaměstnance s polovičním úvazkem přeřadit. Jejich docházka se bude řídit podle pravidel nastavených v této nově vytvořené pracovní skupině.