Jak udělám zaměstnanci poloviční úvazek?

Změněno dne Thu, 08 Oct 2020 v 12:55 PM

Změna úvazku se provádí v detailu zaměstnance v části Úvazek. Po najetí myší se aktivuje možnost Upravit, kterou zvolíte.

V podrobnostech úvazku je část Pracovní úvazek a v ní vidíte hodnotu 1,0000. Tato hodnota znamená, že se jedná o plný úvazek. Pokud chcete mít poloviční úvazek, musí tam být hodnota 0,5, u čtvrtinového úvazku hodnota 0,25, atd.

Změnit už jednou zadanou hodnotu nelze! Okno je zašedlé.

 
Změnu musíte udělat tak, že stávající úvazek ukončíte. Zadáte datum ukončení k nějakému datu a volbu potvrdíte tlačítkem Ukončit. Poté bude stávající úvazek ukončen a vy můžete můžete vytvořit nový úvazek tlačítkem Přidat úvazek.

POZOR! Pokud budete chtít změnit úvazek zaměstnanci zpětně, program Vám zobrazí chybovou hlášku: „Nesmí existovat výkazy mimo platnost úvazku!“.

 
Tato informace znamená, že v měsíčním výkazu zaměstnance je ještě v následujících dnech po datu ke kterému chcete úvazek ukončit, evidovaná docházka. Pokud skutečně chcete úvazek zpětně změnit, musíte ve výkazu všechny směny vymazat a až poté Vám úvazek půjde ukončit. Poté co vytvoříte úvazek nový, budete muset do výkazu docházku doplnit ručně. Proto je ideální úvazek měnit vždy až od data v budoucnosti.

Jakmile stávající úvazek skutečně ukončíte a na kartě zaměstnance zvolíte možnost Přidat úvazek, tak se Vám zobrazí detail nového úvazku a Vy vyplníte všechny náležitosti, jako je Datum nástupu, Typ úvazku, Provoz a Pracovní skupina. Důležité je opět nezapomenout vyplnit pole Pracovní úvazek a zadat tam hodnotu 0,5! Vaši volbu potvrdíte tlačítkem Uložit.

 
Po uložení již na kartě zaměstnance uvidíte nový poloviční úvazek.

Vytvořit poloviční úvazek můžete i bez ukončování stávajícího pracovního úvazku a vytváření nového.


Stačí vytvořit novou pracovní skupinu a v části Upravit základní údaje vyplníte, že denní fond v této pracovní skupině je 4:00 hod. Poté co skupinu uložíte, tak do ní můžete všechny zaměstnance s polovičním úvazkem přeřadit. Jejich docházka se bude řídit podle pravidel nastavených v této nově vytvořené pracovní skupině.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit