Někdy je žádoucí mít, před a za jménem zaměstnance, uvedený i titul. Tento titul se pak zobrazuje při tisku na oficiálních sestavách.


V okamžiku, kdy již máte v programu Alveno vytvořeného zaměstnance, tak k němu můžete vložit fotografii, dopsat podrobnější informace jako jsou tituly, poznámka, atd. 


V menu na levé straně zvolte Provozy. Do filtru na pravé straně zadejte jméno zaměstnance, kterého chcete editovat, nebo si jeho jméno vyhledejte v konkrétním provozu. Po kliknutí myší na tohoto zaměstnance se Vám otevře jeho detail.


Hned první sekcí jsou základní údaje, kde po najetí myší se aktivuje možnost upravit. V této části můžete opravit jak chybně zadané osobní číslo, chybně zadané jméno, zapsat poznámku a také vložit titul před a za jméno tohoto zaměstnance. Když údaje uložíte, tak se tituly budou tisknout i u jména na tiskových sestavách. 


V přehledu výkazů se zaměstnanci řadí abecedně podle příjmení. Pro lepší přehlednost si můžete zvolit, zda chcete i v tomto přehledu vidět jméno zaměstnance včetně titulů, či nikoliv. 


V sekci Výkazy je na pravé straně filtr a zde je zaškrtávací políčko s názvem "Zobrazit tituly". Pokud je zaškrtnuté, tak se v seznamu budou zaměstnanci zobrazovat i včetně titulů.