Propojení karty zaměstnance se záznamy v šanonech

Změněno dne Wed, 21 Jun 2023 v 09:34 AM

V minulých kapitolách jsme si ukázali, jak se pracuje s kartou zaměstnance a také jak se vytváří šanony a zadávají do nich záznamy. 

V této kapitole si ukážeme, jak jsou karty zaměstnanců se záznamy v šanonech propojeny.


K propojení dojde automaticky ve chvíli, kdy ve struktuře šanonu použijete formulářovou položku Zaměstnanci a u konkrétního záznamu vyberete zaměstnance.


Příklad : Založíte si šanon "Mobilní telefony" a v něm si budete evidovat pouze název mobilního telefonu a datum, kdy jste jej koupili. Takový záznam není možné vidět na kartě zaměstnance, protože HR systém neví, jak a případně u koho by měl záznamy ukazovat.

Proto jdete do šanonu "Mobilní telefony", rozkliknete si Strukturu a přidejte formulářovou položku Zaměstnanci. V tuto chvíli už HR systém ví, že pokud u daného mobilního telefonu uvidí vyplněného zaměstnance, tento záznam ukáže na kartě daného zaměstnance v záložce Všechny záznamy.


Tento záznam nelze zobrazovat na kartě zaměstnance 


Po přidání formulářové položky Zaměstnanci je možné vyplnit, kdo je konkrétním uživatelem konkrétního mobilu a dojde k automatickému propojení mezi záznamem a kartou zaměstnance.Toto základní propojení funguje automaticky, ale bude vám záznamy ze všech šanonů - kde daný zaměstnanec figuruje - ukazovat v záložce Všechny záznamy, tedy do jedné záložky vám namíchá záznamy z různých šanonů ( na jednom místě uvidíte seznam majetku, které má zaměstnanec v užívání, seznam všech školení a prohlídek, které absolvoval atd. ).


Proto máte možnost si HR systém nastavit tak, aby se vám na kartě zaměstnance ukazovali záložky jednotlivých kategorií šanonů a v nich dané šanony se záznamy.


Že chcete vidět záznamy z daného šanonu na samostatné záložce na kartě zaměstnance nastavujete opět ve struktuře šanonu a to přes Šanony - záložka Struktura - Upravit - vyberte tužku u formulářové položky Zaměstnanec - vyberte volbu Zobrazit v detailu zaměstnance


Příklad : Budeme pokračovat ve výše uvedeném příkladu. Chceme, aby na kartě zaměstnance Františka Hrubína se objevily záložky kategorií, v kategorii šanon Mobilní telefony a v ní bylo vidět, jaké mobilní telefony František Hrubín užívá. 

Jdeme tedy vlevo v menu do Šanonů, vybereme šanon Mobilní telefony a na záložce Struktura klikneme na Upravit. 


Následně klikneme na symbol tužky u políčka Uživatel a v novém okně zatrhneme volbu Zobrazovat v detailu zaměstnance.


Tímto krokem se nám na kartě zaměstnanců objeví záložka Nezařazené a v ní všechny šanony, které nejsou zařazené do žádné kategorie včetně našeho šanonu Mobilní telefony. Záložky se zobrazují teprve ve chvíli, kde je na některém záznamu do ní spadající zaměstnanec vybrán - prázdné záložky se nezobrazují). Karta Františka Hrubína nyní vypadá takto.Pokud šanon Mobilní telefony zařadíme do kategorie ( např. Elektronika ), pak se karta Františka Hrubína změní a v záložce je uvedená kategorie Elektronika, do které byl šanon zařazen.


Následně máte ještě jednu možnost, jak kartu zaměstnance propojit se záznamy ze šanonu a to pomocí tzv. Štítku.

Štítek je funkce, která vám umožní založit na kartě zaměstnance novou záložky a do této záložky seskupit záznamy z různých šanonů. Typické použité je štítek "Svěřené předměty", kdy na kartě zaměstnanci uvidíte na jedné záložce všechny předměty, které jsou zaměstnanci svěřeny a to bez ohledu na šanon, ve kterém se nachází.


Stejně jako výše uvedená funkce se zvýrazněním se štítky zakládají v šanonu, ve struktuře přes formulářovou položku Zaměstnanci.

Štítek můžete zadat libovolný a HR systém si jej pamatuje a dříve vytvořené štítky pak nabízí v seznamu ve všech šanonech.Příklad : Budeme opět pokračovat v našem příkladu s kartou Františka Hrubína. Zaměstnanec Hrubín má svěřený mobilní telefon, notebook a služební automobil. Mobilní telefon je v šanonu mobilní telefony, notebook jev šanonu notebooky a tyto dva šanony jsou společně v kategorii Elektronika. Služební automobil je v šanonu Vozidla a tento šanon není v žádné kategorii. Pokud si nevytvoříme štítek, nebudeme mít tyto tři předměty nikdy na jedné záložce.


Proto přejdeme na Šanony - vybereme Mobilní telefony - záložka Struktura - najdeme si položku Uživatel a klikneme na tužku. V nově otevřené tabulce dole zapíšeme nový štítek Svěřené předměty a že jej opravdu chceme používat potvrdíme o řádek níže kliknutím na Add Svěřené předměty.

Že máme štítek správně založený uvidíme po kliknutí na Uložit.


Nyní tento postup zopakujeme i u šanonu Notebooky a šanonu Vozidla. 


Díky tomuto štítku nám na kartě zaměstnance vznikne nová záložka se jménem "Svěřené předměty" a v ní vidíme všechny předměty, které mají tento štítek a jsou svěřeny Františku Hrubínovi.


¨

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit