Rozklikněte sekci Výkazy a najeďte myší na ikonu Přehled záznamů, která je umístěna v pravém horním rohu.

Po rozkliknutí se Vám zobrazí dvě možnosti zobrazení záznamů. Můžete zvolit možnost Dle provozů nebo Dle zaměstnanců.

Volba Dle provozů. Na pravé straně zvolíte provoz a období, které Vás zajímá a okamžitě se Vám zobrazí přehledná sestava všech záznamů na čtečkách u všech zaměstnanců v daném provozu. Pokud Vás zajímá pouze jedno konkrétní přerušení (např. všechny příchody), tak jej můžete ve filtru vybrat z rolovacího menu s názvem Přerušení.  Sestava je chronologicky řazena dle data a času vytvoření záznamu.

Každý záznam můžete upravit nebo smazat. Stačí najet myší na daný záznam a můžete vybrat Vámi požadovanou možnost.

V případě, že zvolíte možnost editovat, tak se Vám zobrazí detail tohoto záznamu a vy můžete upravit jeho parametry.

Druhou možností je volba Dle zaměstnanců a opět na pravé straně jednoduše zvolíte měsíc, provoz, pracovní skupinu a jméno zaměstnance, které Vás zajímá. Po zadání parametrů se Vám zobrazí přehledná sestava měsíčních záznamů na čtečkách u tohoto zaměstnance. Pokud Vás zajímá pouze jedno konkrétní přerušení (např. všechny příchody), tak jej můžete ve filtru vybrat z rolovacího menu s názvem Přerušení. Sestava je chronologicky řazena dle data a času vytvoření záznamu.

Každý záznam můžete upravit nebo smazat, tak jak je uvedeno výše. Navíc máte možnost vkládat nový záznam. Nad sestavou máte volbu +

a po jejím zvolení se Vám zobrazí okno Přidat záznam a do tohoto okna můžete vložit požadované hodnoty.