Tvorba dokumentů ze šablon

Změněno dne Tue, 29 Nov 2022 v 07:29 PM

Funkce Tvorba dokumentů ze šablon je určena pro situace, kdy potřebujete vytvořit více zaměstnancům stejný dokument (např. Potvrzení o absolvovaném školení řidičů). 


Standardně byste postupovali tak, že byste si v MS Word připravili onen dokument a pak do něj ručně vyplnili jméno jednoho zaměstnance po druhém a vždy vytiskli nebo uložili. 


Funkce Tvorba dokumentů ze šablon vám výrazně ulehčí práci. Stačí, abyste si vytvořili dokument jednou, následně místa, která byste přepisovali ručně, nahradili proměnnými z HR systému a můžete hromadně připravit dokument pro všechny zaměstnance v HR systému.


Nejdříve si připravte text přímo v MS Word tak, jak byste jej tiskli pro jednoho zaměstnance. 


Nyní si určete místa, která budete chtít nahradit daty z HR systému (v našem příkladě budeme chtít nahradit jméno, příjmení a datum narození). Tato místa v dokumentu v MS Word nahraďte proměnnými, které najdete v HR systému na dvou místech a to buď proměnné související s kartou zaměstnance nebo proměnné související se šanony. 


Proměnné související s daty z karty zaměstnance najdete v levém menu přes Zaměstnanci - nahoře záložka Dokumenty - vpravo tlačítko Spravovat šablony a zde tlačítko Zobrazit proměnné šablony. Nyní vám HR systém ukáže všechny položku z karty zaměstnanec a u každé je symbol {} a pomocí tohoto symbolu přenesete proměnou pro danou položku do schránky a následně vložíte do MS Word. 


V našem příkladě v MS Word smažeme jméno František, pak klikneme do HR systému na symbol {} v kolonce jméno, následně klikneme do MS Word a zvolíme vložit. Tímto postupem se nám jméno František v MS Word nahradí proměnnou pro křestní jméno zaměstnance z HR systému.


Následně celý postup zopakujeme pro příjmení a pro datum narození. Šablona pak bude vypadat následovně: 


Nyní si takto upravenou šablonu uložte a musíte ji nahrát do HR systému. Opět jděte přes levé menu přes Zaměstnanci - nahoře záložka Dokumenty - vpravo tlačítko Spravovat šablony a pak tlačítko Přidat šablonu. Zde zadejte Název šablony, případně popis a do pole Soubor se šablonou přetáhněte myší onu šablonu, kterou jste vytvořili v MS Wordu a uložte.Nyní máte připravenou šablonu a můžete si vytvořit dokument pro jednoho nebo více zaměstnanců.

Klikněte v menu na Zaměstnanci, označte libovolný počet zaměstnanců a po označení se vám zobrazí tlačítko Vytvořit dokumentyKliknutím na Vytvořit dokumenty vám HR systém nabídne seznam šablon a po výběru patřičné šablony se v kartě u označených zaměstnanců na záložce Dokumenty objeví vytvořený dokument ke stažení.V sekci Akce máte tlačítka na stažení a smazání dokumentu. Po stažení se vám stáhne dokument v MS Word vyplněný údaji daného zaměstnance.

 

V případě, že do připravované šablony v MS Word chcete vedle proměnných z karty zaměstnance zadat i proměnné z jednotlivých šanonů, tyto proměnné najdete v menu Šanony - nahoře záložka Dokumenty - vpravo tlačítko Spravovat šablony - a následně tlačítko Zobrazit proměnné šablony. Tentokrát se vám objeví všechna políčka ze šanonu včetně znaku pro kopírování proměnných a postup je pak naprosto shodný s postupem u karty zaměstnance.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit