Rozklikněte sekci Výkazy, klikněte na symbol oka u zaměstnance, kterému chcete spravovat docházku.

Tam, kde není evidována žádná docházka zaměstnance se Vám zobrazí hláška Neexistující záznamy.

Záznamy přidáte tak, že kliknete na symbol +, čímž se dostanete do nabídky Přidat směnu.

U nabídky máte tři možnosti zadávání chybějící směny:

  • Program Vám automaticky nabídne datum dne, který chcete editovat a automaticky je vybrána možnost Jeden den. Potom jen doplníte čas od – do a zvolíte Uložit.
  • Pokud chcete zadávat konkrétní období (např. celý týden nebo měsíc), zvolte možnost Období, program Vám zobrazí datumy od – do, kde zadáte období, v jakém chcete doplnit směny. Čas směny doplníte stejně jako v předchozím kroku. Dále máte možnost si vybrat volbu Jen pracovní dny. V tom případě Vám program bude generovat směny pouze v pracovní dny a víkendy nebude vyplňovat. Volba Rozptyl (+/- minut) umožňuje, aby program generoval každý den jiný čas příchodu a odchodu na směnu, v rozmezí Vámi nastaveného rozptylu.
  • Třetí možností je volba Výběr. U této volby můžete zvolit zadání směny pouze do konkrétních dní. Den vyberete kliknutím na konkrétní den, čímž se Vám výběr označí zeleně. Modrá tečka u dne značí, že pro tento den je již zadaná směna nebo výjimka. Červené podtržení mi značí, že pro dané dny neexistují žádné záznamy. Zadání času a rozptylu minut provedete jako v předchozím případě.