Jak postupovat při výměně docházkové čtečky za jinou?

Změněno dne Tue, 21 Sep 2021 v 12:16 PM

OBSAH

Docházková čtečka DSi700


V případě, že chcete vyměnit starší čtečku za novou nebo máte nějaký technický problém, tak postupujte podle následujících kroků.

 

Abyste po připojení nové čtečky nemuseli znovu odebírat zaměstnancům otisky, nebo znovu přiřazovat čipy, tak je ideální nejdříve z původní čtečky, před jejím odpojením a sundáním ze zdi, stáhnout tyto identifikační údaje přímo do programu Alveno!!!

 

Zálohování se provádí přímo v programu Alveno. V menu na pravé straně zvolte možnost Nástroje,poté na pravé straně v sekci Čtečky zvolte možnost Identifikační údaje ze čtečky.Pokud máte více čteček, tak ve filtru na pravé straně vyberete tu konkrétní čtečku, kterou chcete vyměnit a z níž chcete stáhnout identifikační údaje zaměstnanců (jako jsou otisky prstů a čipy). Na levé straně se Vám zobrazí všechny osoby, které jsou ve čtečce autorizované. Poté už jen „zaklikáte“ zaměstnance, kterým chcete uložit identifikační údaje do cloudu a potvrdíte tlačítkem Načíst ze čtečky.Program poté postupně bude ukazovat číselnou hodnotu, kolika zaměstnancům již údaje zazálohoval, až do té doby, dokud nebude proces dokončen.

 

Poté je možné původní čtečku, kterou chcete nahradit nebo odeslat do servisu, odpojit od elektřiny (pokud je datový kabel, tak odpojit i od něj) a sundat ze zdi. 

 

Na její místo připojíte stejným způsobem novou docházkovou čtečku. Jakmile je čtečka připojena k internetu, tak je připravena k používání. To, že čtečka komunikuje do internetu poznáte tak, že na displeji čtečky v levém spodním rohu svítí symbol usmívajícího se mráčku.

Komunikaci čtečky můžete ověřit i přímo v programu Alveno. V menu na levé straně zvolte NastaveníA poté na pravé straně obrazovky je sekce Čtečky, kde když čtečka svítí zeleně, tak je připravena k použití. Kdyby čtečka svítila červeně, znamená to, že do cloudu nekomunikuje.Můžete i změnit název čtečky. Zvláště je to výhodné v okamžiku, kdy máte více čteček a chcete si je od sebe odlišit. Rozklikněte šipku na pravé straně u čtečky (na obrázku v červeném obdelníku) a dostanete se do detailu nastavení čtečky.V sekci Čtečky klikněte na symbol tužky a dostanete se do detailu čtečky a v poli Název můžete změnit jméno čtečky takové, jaké Vám vyhovuje. Často bývá název např. podle umístění (Recepce, Dílna, Kanceláře atp.). Tento název čtečky se Vám bude zobrazovat všude v programu. Volbu potvrdíte tlačítkem Uložit.Nyní už je potřeba jen do čtečky zaměstnance autorizovat. 

 

V menu na levé straně klikněte na Nástroje, zvolte sekci Čtečky a dále klikněte na možnost Autorizace ve čtečkách.Ve filtru na pravé straně zvolte buď konkrétní provoz nebo všechny provozy a zobrazí se Vám seznam zaměstnanců dle zvoleného výběru. Dále ve filtru zvolte v seznamu čteček konkrétní čtečku, do které chcete zaměstnance autorizovat.Nyní již v seznamu zaměstnanců na levé straně zvolte zaměstnance, které chcete mít autorizované v docházkové čtečce a volbu potvrdíte tlačítkem Uložit.Tím, že jste z původní čtečky stáhli identifikační údaje zaměstnanců (čipy a otisky) do programu, tak v tomto okamžiku se tyto údaje nahrají do čtečky a zaměstnanci můžou ihned čtečku aktivně používat. 

 

Autorizace zaměstnanců se dělá pro každou docházkovou čtečku samostatně!Docházkové čtečky DSi 200, DSi 400, DSi 500/501/502, DSi 600 a E-3


U starších typů docházkových čteček je postup stejný, jako je popsaný výše. Před odpojením čtečky a sundáním ze zdi z ní stáhněte identifikační údaje přímo do programu Alveno.

 

znovu přiřazovat čipy, tak je ideální nejdříve z původní čtečky, před jejím odpojením a sundáním ze zdi, stáhnout tyto identifikační údaje přímo do programu Alveno!!!

 

Před odpojením docházkové čtečky od el. napájení jděte do menu čtečky, zvolte druhou položku Komunikace dále vyberte Síť a zde je uvedena IP adresa, maska podsítě a brána. Tyto hodnoty si opište.

 

Poté můžete čtečku odpojit od sítě, internetu a odmontovat ze sítě.

 

Namontujete novou čtečku a připojíte ji k el. síti a internetu. Následně je potřeba na čtečce zadat IP adresu. Opět jděte pomocí administrátorské karty do menu čtečky a zvolte druhou položku Komunikace dále vyberte Síť a napište IP adresu, masku podsítě a bránu. Jsou to ty hodnoty, které máte opsané ze staré čtečky.

 

V dalším kroku už pracujete v programu Alveno. V menu na levé straně vyberte Nastavení. Program Alveno používá pro komunikaci program Monitor, který je nainstalovaný někde na vašem serveru.


Na pravé straně obrazovky je sekce Čtečky, kde když čtečka svítí červeně, znamená, že nekomunikuje do cloudu. Jedná se o tu původní odpojenou čtečku, kterou je třeba z monitoru smazat. 


Klikněte na šipku na pravé straněa dostanete se do detailu monitoru. V části Čtečky najeďte myší na čtečku a aktivuje se Vám modré podsvícení. Poté klikněte na ikonu odpadkového koše a tím starou čtečku odstraníte.Novou čtečku přidáte tak, že kliknete na zelené tlačítko +.Každá čtečka na krabici má své sériové číslo. Vyberte správné sériové číslo v seznamu. Poté napište IP adresu, na které má čtečka komunikovat (je to ten stejný údaj, který jste vkládali do čtečky). Potvrďte tlačítkem Uložit.


Po chvíli by se čtečka měla rozsvítit zeleně na znamení, že komunikuje do cloudu.I v menu na Nastavení a části Čtečky svítí zeleně.Posledním krokem je autorizace zaměstnanců do čtečky, kterou provedete kliknutím v menu na Nástroje, zvolíte sekci Čtečky a dále kliknete na možnost Autorizace ve čtečkách. Následující postup autorizace je stejný jako v popisu u čteček DSi700.

 


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit