Při používání docházkového systému Alveno se všichni zaměstnanci z docházky automaticky zobrazí v HR Systému. Informace, které nejsou vyplněné v docházkovém systému, je možné doplnit na kartě zaměstnance v HR Systému. 

V menu na levé straně klikněte na Zaměstnanci. Zobrazí se vám seznam všech zaměstnanců. Mezi zaměstnanci můžete vyhledávat pomocí fulltextu.  


Kliknutím na konkrétního zaměstnance se dostanete na jeho detail. Informace můžete doplnit kliknutím na tlačítko Upravit v pravém horním rohu.Doplnit můžete všechny potřebné informace, nahrát fotku zaměstnance, dopsat informaci o konci zkušební doby atp. Když u zaměstnance vyplníte Datum narození a případně Pohlaví, tak se tyto informace přenáší do grafů na úvodní Nástěnce. Informace a grafy na nástěnce se počítají automaticky z informací zadaných hlavně na kartě zaměstnance a z nastavených upozornění. 


Pokud jsou pro vás informace na kartě zaměstnance nedostačující a chcete doplnit další informace, které u něj potřebujete evidovat, stačí kliknout v menu na levé straně na Zaměstnanci. V pravém horním rohu naleznete možnost Rozšiřující údaje o zaměstnancia následně se vám zobrazí stejný návrhář, jaký znáte při tvorbě šanonů a zde si můžete vytvářet další pole dle vaší potřeby.

 

Tyto údaje se pak zobrazí na kartě zaměstnance ve spodní části, pod systémovými informacemi o zaměstnanci. Všechny údaje zadané na kartách zaměstnanců můžete podrobně filtrovat. Stačí zvolit Zaměstnanci v menu na levé straně a poté kliknout na možnost Filtrovat. Jak tvořit a ukládat filtry naleznete zde