V programu Alveno je možné nastavit, aby program automaticky počítal stravenky, např. za určitý počet odpracovaných hodin v daném dni. Návod na vytvoření vlastní volitelné položky naleznete zde.

V některých okamžicích není žádoucí, aby zaměstnanec dostal stravenku. Může to být například, pokud má zaměstnanec Home Office nebo je na služební cestě. Když nechcete, aby u této celodenní výjimky měl zaměstnanec automaticky počítanou stravenku, tak v levém menu rozklikněte sekci Nastavení.

Vyjímky naleznete v levé části nabídky. V seznamu si najděte vyjímku, která Vás zajímá (např. Home Office, Služební cesta, atd.), najeďte na ni myší a vyberte možnost Upravit.

Zobrazí se Vám detail vyjímky. Ve vyjímce je nutné odškrtnout možnost Započítávat vyjímku do počtu dní. Následně volbu potvrdíte tlačítkem Uložit a stravenka se Vám nebude započítávat.